Provjera podataka o biraču
SVAKA ZLOUPOTREBA OVE USLUGE JE ZAKONOM KAŽNJIVA.


UPUTSTVO

Preko ovog portala možete:

1. Provjeriti podatke u biračkom spisku

2. Podnijeti i proslijediti zahtjev za promjenu adrese prebivališta, koji će biti dostavljen nadležnoj područnoj jedinici/filijali za upravne unutrašnje poslove.

Zahtjev možete podnijeti isključivo ako ste saglasni da vam isti bude dostavljen na kućnu adresu kao vrijednosna pošiljka i da se vaši podaci (lično ime, adresa i broj telefona) mogu dostaviti kurirskoj pošti. Davanjem saglasnosti za dostavu zahtjeva na vašu adresu se obavezujete da platite troškove poštarine po prijemu pošiljke.

Cijena dostave zahtjeva je 2.50 € (uključujući PDV).

Po dostavljanju zahtjeva u obavezi ste da ga potpišete i stavite na uvid identifikacioni dokument te da ga vratite kurirskoj pošti, koja će potpisan zahtjev dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova.

© Copyright 2015. Vlada Crne Gore - Ministarstvo unutrašnjih poslova.